Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

22.06.2021

Nutnou podmínkou pro účast dítěte na příměstském táboře je odevzdání podepsaného čestného prohlášení.
Akceptujeme schválené samotesty provedené zákonným zástupcem.
Formulář je ke stažení v sekci Menu -  dokumenty ke stažení.

Zpět