Kroužky 2022/2023

Počet nalezených kroužků: 38

Aerobic 2.

PO 17:30-18:30

Věk 10-18

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Radost z tance, sílu společné choreografie a zdravé formování těla – to vše nabízí náš kroužek Aerobik, do kterého je vaše dítě srdečně vítáno! Nácvik sestav.

Aerobic menší

PO 16:30-17:30

Věk 6-10

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Radost z tance, sílu společné choreografie a zdravé formování těla – to vše nabízí náš kroužek Aerobik, do kterého je vaše dítě srdečně vítáno!

Artefiletika - zážitková výtvarka

ST 14:00-15:00, ST 17:00-18:00

Věk 6-12

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Artefiletika se snaží o rozvíjení kreativity jednotlivce, jeho motivace, originality a spontánního prožívání. Vybízí k aktivnímu vztahu ke světu skrze představivost. Děti učí vzájemnému porozumění a respektu, cílem je vytvořit dílo jako skupina, přesto neztratit svoji osobitost. Zdůrazňuje fakt, že výchova uměním je stejně důležitá jako ostatní vzdělávací obory. Snaží se o rozvíjení kreativity jednotlivce, jeho motivace, originality a spontánního prožívání. Vybízí žáka k aktivnímu vztahu ke světu skrz představivost. Při artefiletice se s dětmi diskutuje o dílech, které vytvořili, aby se naučili interpretovat umění, a tím v sobě otevřeli nové způsoby myšlení. Vyzdvihuje nezbytnost komunikace mezi lidmi při vzdělávání. Pomocí artefieltiky lze odhalit skryté rozdíly i shody mezi dětmi, naučit je respektovat jedinečnost každého, přimět je k vzájemné inspiraci a rozvinout jejich emoční inteligenci. Děti například dostanou za úkol, namalovat společně na velký papír abstraktní kompozici. Cílem je, aby vytvořili dílo jako skupina, přesto by však při tom neměli ztratit vlastní osobitost. Po dokončení si pak mají vzájemně klást otázky typu - Jak to vidíš ty? Díváš se na tuto věc podobně jako já? Tak se děti mimo jiné učí také vzájemnému porozumění a respektu...

Badminton

ÚT 18:30-20:00

Věk 10-18

1 400 Kč / rok

ZŠ Uš tělocvična

Volno

Přijďte se naučit základům badmintonu, správnému držení rakety, základní pravidla hry.Co je hlavní, vedeme děti k pohybu a zdravému životnímu stylu. Máme k dispozici tři badmintonové kurty.

Basketbal

ÚT 16:00-17:30

Věk 9-13

1 400 Kč / rok

Hala TJ Slovan

Volno

Trénink a hra basketballu pro začínající a mírně pokročilé hráče.

Florbal I.

PO 17:00-18:00

Věk 7-15

1 200 Kč / rok

ZŠ Jih velká tělocvična

Volno

Je to sport pro mladé, je jednoduchý, zábavný a velmi dynamický. Hráči při zápase mohou předvést nejen taktiku svého mužstva, ale každý z nich i svoji vlastní. A je to také jeden ze sportů, který mohou hrát stejně dobře jak muži, tak i ženy. Florbal patří k bezkontaktním sportům. Pravidla zakazují jakékoli vrážení, držení, sekání, hákování a jiné zákroky, běžné v hokeji.Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ostatním dětem v okolí.

Florbal II.

PO 18:00-19:00

Věk 7-18

1 200 Kč / rok

ZŠ Jih velká tělocvična

Volno

Je to sport pro mladé, je jednoduchý, zábavný a velmi dynamický. Hráči při zápase mohou předvést nejen taktiku svého mužstva, ale každý z nich i svoji vlastní. A je to také jeden ze sportů, který mohou hrát stejně dobře jak muži, tak i ženy. Florbal patří k bezkontaktním sportům. Pravidla zakazují jakékoli vrážení, držení, sekání, hákování a jiné zákroky, běžné v hokeji. Cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly ublížit ostatním dětem v okolí.

Gurmáni-vaření úterý

ÚT 15:30-17:00

Věk 9-14

1 300 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Chceš se naučit různé druhy úpravy pokrmů, prostírat správně stůl poznávat nové suroviny ? Přidej se k nám.Kroužek pro zkušenější kuchaře a kuchařky. Všechno uvařené jídlo si děti odnášejí domů, suroviny si nosí svoje. Co mít s sebou: Zástěru, čistou utěrku a krabičku na hotové pokrmy. Dlouhé vlásky prosíme sepněte kuchařkám do culíku.

Home made

ČT 15:00-16:00

Věk 10-15

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Pro všechny, kdo rádi tvoří nejrůznější drobnosti a malé dárky užitečné i dekorativní. Vyrobíme drátovaný zápich do květiny, drátovanou rybku, malované kamínky, mýdlo, drhanou dekoraci na zeď ...........

Jóga I.

ST 15:00-16:00

Věk 8-12

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Nácvik jógových pozic je různorodý, pozice se vzájemně prolínají, pravidelně střídají a navazují na sebe. Vycházejí především z požadavků a fantazie dětí. Děti si osvojí nejen jógové pozice, ale také dechová cvičení a nácvik relaxace.

Jóga II.

ČT 16:00-17:00

Věk 9-12

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Nácvik jógových pozic je různorodý, pozice se vzájemně prolínají, pravidelně střídají a navazují na sebe. Vycházejí především z požadavků a fantazie dětí. Děti si osvojí nejen jógové pozice, ale také dechová cvičení a nácvik relaxace.

Karate

ST 18:00-20:00, NE 18:00-20:00

Věk 9-18

1 000 Kč / rok

ZŠ Uš tělocvična

Volno

Získání základních technik karate, správného postoje a pohybu. Pro pokročilé:Prohlubování a zdokonalování dovedností z technik karate, správného postoje a pohybu.

Keramicko tvůrčí dílnička pondělí 2

PO 15:30-16:30

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Kroužek je určen pro dívky i chlapce ve věku od 6-9 let. Cílem je podpořit zájem o vlastní pojetí výtvarného projevu, rozvíjet tvořivost, fantazii, radost z tvorby. Děti si osvojí základní jednodušší techniky tvorby keramické - modelování z ruky, válečků, z plátu. Dokáží samostatně zhotovit menší výrobek, znají postup, umí se výtvarně projevit.Kroužek je pro mladší školní věk, zapojujeme i jiné techniky - tvorbu z papíru, malbu anylínovými barvami, enkaustiku, gelly plate, tvorbu z provázků a drátků. Náplň je vždy uzpůsobena dané skupině, je možné se věnovat i jednotlivcům.

Keramicko-tvůrčí dílnička pondělí 1

PO 14:00-15:00

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Kroužek je určen pro dívky i chlapce ve věku od 6-9 let. Cílem je podpořit zájem o vlastní pojetí výtvarného projevu, rozvíjet tvořivost, fantazii, radost z tvorby. Děti si osvojí základní jednodušší techniky tvorby keramické - modelování z ruky, válečků, z plátu. Dokáží samostatně zhotovit menší výrobek, znají postup, umí se výtvarně projevit.Kroužek je pro mladší školní věk, zapojujeme i jiné techniky - tvorbu z papíru, malbu anylínovými barvami, enkaustiku, gelly plate, tvorbu z provázků a drátků. Náplň je vždy uzpůsobena dané skupině, je možné se věnovat i jednotlivcům.

Keramicko-tvůrčí dílnička středa

ST 14:00-15:00

Věk 6-9

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Kroužek je určen pro dívky i chlapce ve věku od 6-9 let. Cílem je podpořit zájem o vlastní pojetí výtvarného projevu, rozvíjet tvořivost, fantazii, radost z tvorby. Děti si osvojí základní jednodušší techniky tvorby keramické - modelování z ruky, válečků, z plátu. Dokáží samostatně zhotovit menší výrobek, znají postup, umí se výtvarně projevit.Kroužek je pro mladší školní věk, zapojujeme i jiné techniky - tvorbu z papíru, malbu anylínovými barvami, enkaustiku, gelly plate, tvorbu z provázků a drátků. Náplň je vždy uzpůsobena dané skupině, je možné se věnovat i jednotlivcům.

Keramika středa

ST 15:30-16:30

Věk 10-18

1 400 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Keramický kroužek určený pro děti od 6. třídy. Naučíte se základy práce s keramickou hlínou, barvení, glazovaní..... Modelujeme z ruky, z plátu, z válečků... Využíváme vlastní fantazii a podporujeme osobitý výtvarný projev autora:).

Keramika úterý

ÚT 15:30-16:30

Věk 10-18

1 400 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Keramický kroužek určený pro děti od 6. třídy. Naučíte se základy práce s keramickou hlínou, barvení, glazovaní..... Modelujeme z ruky, z plátu, z válečků... Využíváme vlastní fantazii a podporujeme osobitý výtvarný projev autora:).

Literárně - dramatické studio

PO 15:00-16:00

Věk 9-18

800 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Součástí náplně tohoto kroužku bude nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání a pohybu v prostoru. Děti se seznámí se základy herecké práce (technika řeči, rozbor role, veršů a dialogů).

Lukostřelba

ST 16:30-17:30

Věk 10-15

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Hlavním cílem není střed terče, ale hravou formou přivyknout děti na uvědomění si vlastní zodpovědnosti, umění soustředění, dodržování pravidel (bezpečnostních především) a posílení fyzické i psychické kondice ... zásah středu terče je pak jen odměnou za dodržování výše zmíněného.

Marjánek pokročilí

ÚT 16:30-17:30

Věk 12-18

600 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Základ tvoří lidové tance a písničky, které se děti naučí v průběhu roku. Další náplní kroužku jsou i krokové variace rozvíjející pohybovou průpravu pro lidové tanečky, za doprovodu široké škály písniček, říkanek a popěvků, které jsou doprovázeny tanečními kroky. Nácvik lidových písniček a tance s následným vystupováním na různých akcích.

Marjánek začátečníci

ÚT 15:30-16:30

Věk 6-12

600 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Základ tvoří lidové tance a písničky, které se děti naučí v průběhu roku. Další náplní kroužku jsou i krokové variace rozvíjející pohybovou průpravu pro lidové tanečky, za doprovodu široké škály písniček, říkanek a popěvků, které jsou doprovázeny tanečními kroky.

Modeláři plastikoví

PO 14:00-16:00

Věk 9-14

1 300 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Začínáme s jednoduchou stavebnicí i návodem, pak přejdeme na složitější stavebnice a klasické návody. Naučíme se orientaci a čtení návodu, při práci si vyzkoušíme vyštipování, broušení, lepení, práci s pinzetou, barvení (barvit lze podle předlohy v návodu nebo dle vlastní fantazie), aplikace obtisků. Cílem je zlepšit jemnou motoriku, soustředění. Modelařina je o pečlivosti, naučí děti trpělivosti, manuální zručnosti. Přijde na to, že dotahovat věci do konce není až tak složité. Je to o radosti z výsledku, z povedeného modelu. Veškeré postavené modely si Vaše dítě přinese domů!

Mozkocvična I.

PO 15:00-16:00

Věk 9-11

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Kroužek Mozkocvična nabízí žákům bezpečný prostor, kde mohou zjišťovat, co všechno jejich mozek dokáže, kde jsou jeho silné a slabé stránky a jak si s nimi poradit. Hledáme různé souvislosti, zkoumáme logiku i absurditu, trénujeme paměť, orientaci v prostoru, rozpoznávání emocí a další oblasti, kde nám mozek může dobře posloužit. Dovednosti získané či odhalené v kroužku Mozkocvična je možno využít nejen ve škole k úspěšnějšímu učení se, ale ve všech oblastech každodenního života.

Mozkocvična II.

PO 16:00-17:00

Věk 11-14

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Kroužek Mozkocvična nabízí žákům bezpečný prostor, kde mohou zjišťovat, co všechno jejich mozek dokáže, kde jsou jeho silné a slabé stránky a jak si s nimi poradit. Hledáme různé souvislosti, zkoumáme logiku i absurditu, trénujeme paměť, orientaci v prostoru, rozpoznávání emocí a další oblasti, kde nám mozek může dobře posloužit. Dovednosti získané či odhalené v kroužku Mozkocvična je možno využít nejen ve škole k úspěšnějšímu učení se, ale ve všech oblastech každodenního života.

Myslivecký kroužek

SO 09:00-11:00

Věk 6-18

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Hlavní činností v kroužku je ochrana přírody, péče o zvěř a naučit děti chovat se v přírodě. Zázemí při nepřízni počasí nám poskytuje MěDDM Dráček. Při vycházkách navštěvujeme okolní lesy, kde chodíme ke krmelci přikrmovat zvěř a poznávat přírodu. Největším úkolem pro děti je naučit se o přírodě a myslivosti. K dalším činnostem patří poznávání stop zvěře, čištění studánek a napáječek, péče o myslivecké zařízení, návštěva psí chovné stanice.

Nerf liga I.

PO 16:30-17:30

Věk 8-11

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Náplň tréninků: - fyzická, pohybová a střelecká příprava Účastníci budou hrát týmové hry a různé aktivity s NERF zbraní. - taktika a strategie hry - komunikace a spolupráce v týmu Cílíme na kluky a holky, kteří mají rádi akci, strategii a fairplay vystupování.

Nerf liga II.

PO 17:45-18:45

Věk 11-16

1 200 Kč / rok

ZŠ Uš tělocvična

Volno

Kroužek má za cíl přitáhnout další děti do tělocvičny, na hřiště i do přírody. Náplň tréninků: - fyzická, pohybová a střelecká příprava Účastníci budou hrát týmové hry a různé aktivity s NERF zbraní. - taktika a strategie hry - komunikace a spolupráce v týmu Cílíme na kluky a holky, kteří mají rádi akci, strategii a fairplay vystupování.

Pilné včelky

ÚT 16:30-17:30

Věk 4-6

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Výtvarný kroužek pro nejmenší . Pro tvořivé děti se zájmem o tvoření. - seznámení se s různými výtvarnými technikami - stříhání, lepení, malování, kreslení, tisk - osvojení si pracovních návyků - úklid pracoviště i nářadí - děti si zlepší jemnou motoriku a zapojí fantazii - stráví čas v příjemném kolektivu dětí

Počítačová robotika

ÚT 16:00-18:00

Věk 12-18

1 600 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Žáci se naučí základy elektroniky a sestavením jednoduchých elektrických obvodů si vyzkoušejí v praxi získané znalosti. Naučí se programování v jazyce Basic. Po vytvoření programu na PC následuje vždy jeho nahrání do procesoru, který jako hlavní řídící obvod ovládá jednoduché roboty. Ty pak provádějí pokyny dané tímto programem. Díky tomu hned po sestavení programu mají žáci zpětnou vazbu a mohou hned opravit případné programovací chyby. Výuka programování je vedena formou soutěží, kdy naprogramovaní roboti mezi sebou soupeří v různých disciplínách. Žáci pochopí princip programování, který budou moci použít jako plnohodnotný základ při svém dalším studiu.

Práce v dílnách

ÚT 16:45-17:45

Věk 10-15

1 100 Kč / rok

Dílny ZŠ Úšovice

Volno

Žáci se seznámí se základními vlastnostmi tech. materiálů ( dřevo, kov, plasty...) . Věnují se jejich opracování ( řezání , broušení, rašplováni , pilování..) a jejich konstrukčnímu spojování ( lepením, hřebíky, vruty, čepy...). Naučí se pracovat se základním nářadím pro ruční opracování ( pila, rašple, pilník, šroubovák , kleště, vrtačka, dláto , hoblík...) . Také pochopí základní funkci elektrických spotřebičů a poznají jejich vnitřní stavbu a drobnou údržbu. Všechny tyto činnosti podpořily konstrukční tvořivost a představivost žáků a pochopení tech. principů současné moderní doby.

Rybáři

ÚT 15:00-16:00, ČT 15:00-16:00

Věk 8-18

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Náplní rybářského kroužku je naučit mladé rybáře rybařit a zároveň je přimět ke správnému chování v přírodě, seznámit je s rybářským řádem, navazování háčků, splávků, sestav a různých montáží, techniky a způsob rybolovu, nahazování, způsoby zdolávání a podebírání ulovené ryby, správné zacházení s ulovenou rybou (vyjmutí háčku....), vyplnění úlovkového lístku a sumarizace ulovených ryb. V rámci kroužku chodíme do přírody, chytáme na rybnících.

Společenský tanec Dráčata

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-15

1 200 Kč / rok

MěDDMML

Volno

V kroužku Dráčata se všechny děti naučí: - Pohybová průprava - Nácvik základní kroků do Waltzu, Valčíku, Polky, Čači a Jive - nácvik jednoduchých figur do jednotlivých tanců - nácvik jednoduché choreografie na vánoční besídku - výuka synchro a jednotlivců - závěrečné vystoupení pro rodiče

Stolní tenis

ČT 14:00-15:00

Věk 13-15

Speciální a praktická ZŠ Hamrníky

Volno

Hlavním cílem kroužků stolního tenisu je probudit v dětech všestranný rozvoj pohybových dovedností a osvojení si základů ping-pongové techniky, tedy podání, bekhend, forhend, smeč, útočná a obranná hra, ale také jak správně držet pálku a odpálit míček. Tréninky jsou vedeny zábavnou formou tak, aby vzbudily u dětí o stolní tenis zájem. Určeno jen pro žáky ZŠ praktické a speciální Hamrníky.

Vaření začátečníci pátek

PÁ 14:00-15:00

Věk 7-15

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Chceš se naučit základům vaření? Naučit se různé druhy úpravy pokrmů, prostírat správně stůl, poznávat nové suroviny ? Přidej se k nám. Všechno uvařené jídlo si děti odnášejí domů, suroviny si nosí svoje. Co mít s sebou: Zástěru, čistou utěrku a krabičku na hotové pokrmy. Dlouhé vlásky prosíme sepněte kuchařkám do culíku.

Vaření začátečníci středa

ST 14:00-15:00

Věk 7-11

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Chceš se naučit základům vaření? Naučit se různé druhy úpravy pokrmů, prostírat správně stůl, poznávat nové suroviny ? Přidej se k nám. Všechno uvařené jídlo si děti odnášejí domů, suroviny si nosí svoje. Co mít s sebou: Zástěru, čistou utěrku a krabičku na hotové pokrmy. Dlouhé vlásky prosíme sepněte kuchařkám do culíku.

Vaření začátečníci úterý

ÚT 14:00-15:00

Věk 7-10

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Chceš se naučit základům vaření? Naučit se různé druhy úpravy pokrmů, prostírat správně stůl, poznávat nové suroviny ? Přidej se k nám. Všechno uvařené jídlo si děti odnášejí domů, suroviny si nosí svoje. Co mít s sebou: Zástěru, čistou utěrku a krabičku na hotové pokrmy. Dlouhé vlásky prosíme sepněte kuchařkám do culíku.

Víkendové sladkosti

ČT 14:00-15:00

Věk 8-14

1 100 Kč / rok

MěDDMML

Volno

Chceš se naučit připravovat různé druhy sladkostí, pohárů, musli tyčinky atd? Přidej se k nám. Všechno uvařené jídlo si děti odnášejí domů, suroviny si nosí svoje. Co mít s sebou: Zástěru, čistou utěrku a krabičku na hotové pokrmy. Dlouhé vlásky prosíme sepněte kuchařkám do culíku.

Volejbal

ČT 18:15-19:45

Věk 10-18

1 400 Kč / rok

ZŠ Uš tělocvična

Volno

Sportovní kroužek je určen pro chlapce a dívky od dvanácti let, začátečníky i pokročilé. Nácvik přihrávek, přijmutí míče, podání, hra. Průprávná přehazovaná.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.